Swedish Armed Forces: MUSIKDIREKTÖR, ARMÉNS MUSIKKÅR OM TJÄNSTEN

Om Försvarsmusiken:

Försvarsmusiken (FöMus) har tre professionella musikkårer med ett hundratal heltidsanställda musiker samt ledning med stab. Kårernas uppgift är att stödja statsledningen och Försvarsmakten med musik i det statsceremoniella rummet med uppgifter som:

 • Statsbesök
 • Vaktparad
 • Högtidliga audienser
 • Händelser inom Kungahuset
 • Nationaldagsfirande
 • Riksmötets öppnande
 • Veterandagsfirandet
 • Minister- och högre chefsbesök
 • Mottagning av stupade eller förolyckade under internationella insatser
 • Örlogsbesök av officiell, inofficiell eller rutinmässig karaktär

Dessutom genomför musikkårerna spelningar vid militära förband samt konserter för allmänheten som en del i Försvarsmaktens marknadsföring. Traditionen med militärmusik i organiserad form härleds till Gustaf Wasas tid. Idag kännetecknas försvarsmusiken av professionalism och flexibilitet och genomför över fem hundra framträdanden varje år.

Om Arméns musikkår (AMK):
Arméns musikkår, Försvarsmaktens största musikkår, är stationerad i Stockholm. AMK är en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester för konsertverksamhet i olika genrer och med skiftande inriktning. Musikkåren består av 53 musiker och en administration om 7 personer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

 • Musikkårens konstnärlige ledare och ansvarig för kårens musikaliska utveckling
 • Dirigera musikkåren vid konserter och ceremonier
 • Leda program/repertoarråd vid AMK.
 • Biträda C AMK och andra i ledningen i konstnärliga/musikaliska frågor. Exempelvis medarbetarsamtal, ledigheter, stämbesättningsfrågor och ersättningsfrågor.
 • Biträda Musikinspektören och Förste Musikdirektör i konstnärliga/musikaliska frågor och utvecklingsarbeten
 • Beredd att medverka som dirigent vid övriga FöMus musikkårer
 • Beredd att medverka i särskilda arbets – och projektgrupper inom FöMus

Kvalifikationer:

 • Dokumenterad dirigentutbildning vid musikhögskola eller motsvarande kompetens
 • Dirigenterfarenhet på professionell nivå
 • Särskild kompetens rörande repertoar för militärmusikkår/blåsorkester
 • Kunskap om nationella och internationella musiksamhällen
 • Behärska svenska och engelska såväl i tal som skrift
 • Svenskt medborgarskap krävs

Meriterande:

 • Erfarenhet av svensk militärmusikorganisation
 • Erfarenhet av musiken i det statsceremoniella rummet
 • Genomförd värnplikt eller GMU
 • Tidigare anställning i Försvarmakten
 • B-körkort

Arbetsförhållanden:

 • Delta i nätverk, nationellt och internationellt, inom militär- och blåsmusik
 • Arbete på olika orter förekommer
 • Framträdanden och representation sker i uniform

Fysisk arbetsmiljö:

Arbetet genomförs i skiftande förhållanden och miljöer såväl inom- som utomhus, nationellt och internationellt

Arbetet kan innebära närhet till hästar och stallmiljö

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Befattningen är en tillsvidareanställning med provanställning i sex månader

För de som kallas till intervju kan även provdirigering bli aktuell. Preliminära datum för provdirigering: 29-30 november samt 18-19 december

Befattningen har verksamhetsort och stationering i Stockholm

Uppdrag i utlandet förekommer

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Mer information om befattningen lämnas av: Chef Arméns Musikkår Peter Rehnberg, 073-143 59 58 Musikinspektör Olle Hermansen, 070-324 61 39 HR/S1 Cecilia Sköld, 08-51439060

Fackliga representanter: OFR/O Johan Hamlin, nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00 OFR/S Jacob Bartilson (musiker) lf050@forsvarsforbundet.se SACO/Försvar Staffan Johansson (musiker) 070-360 71 39

Ansökan skickas via rekryteringsverktyget Reachmee senast 2017-11-01

Din skriftliga ansökan skall innehålla personligt brev och CV. Referenser kan komma att tas i ett senare skede av rekryteringsprocessen

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Advertisements

About this entry